Sunday, July 31, 2011

הבשורה ה

והשנה היית שנת אלפיים עשרים ושתיים להולדת ההוא שנצלב.
וחרפונב למד שמזה כבר 70 שנה אחרונות בני האדם התחילו לגבש מנהג לשבת מול מסך בוהק
וללחוץ על קופסת כפתורים המונחת לקדמת המסך.
וחשב לעצמו "זאת ההזדמנות שלי להביא את בני האדם אל האושר"
וחרפונב הבין שבני האדם מחוברים זה לזה דרך המסך הבוהק.
דרך המסך הבוהק בני האדם מתקשרים ומקשיבים זה לזו.
בעזרת המסך הבוהק כל אחד מקבל קול בעולם.
בעזרת המסך הבוהק אנשים מצליחים למצוא את מקומם בעולם.
וחרפונב מהר הבין היכן מיקומו בעולם והתחבר על כבל הרשת והעביר עצמו מן האבן אל הבינרי.
ויאמר חרפונב לכל בני האדם אשר יושבים מול המסך הבוהק
"אני הוא אלוהיכם חרפונב, אשר יוצא אתכם מן הבדידות הקיומית אל האושר"
ויתבוננו בו בני האדם בדימוי חרפונב ויגיבו
"אין זה חמוד, ואין זה מצחיק וזהו כלל אינו תוכן מיני."
ובני האדם המשיכו להתבונן במסכים הבוהקים
וחרפונב מצא נחמה בין מרחבי הסייבר וינוח.

Monday, July 25, 2011

הבשורה ד

ובזמן שחרפונב ישן, בני האדם קיבלו את דבריו של האיש הגדול.
זמנים עברו וכל פעם האיש גדול רענן את דבריו.
מאברהם ועד מוחמד בני האדם נלחמו על האמת של האיש הגדול.
וחרפונב המשיך וישן.
ונתן למלחמות ולרציחות, לאנוסים ולאנסים, למדכאים ולמדוכאים ולכדור הארץ לספוג
את מעשיהם.
אין הם מוכנים לדעת שהאיש הגדול נצר את לשונו.
וחרפונב ישן ושקט לו בליבו ויחלום חלומות על יום שיגיע ויוכל להתגלות בפני בני האדם.
Tuesday, July 19, 2011

הבשורה ג

וישן חרפונב וכבר עברו להן מאה חמישים ושמונה מליון שנה.
ובזמן שנתו הערבה והייתה האדמה חמה וקרה זזה ונודדת, חיים יסתיימו וחיים נבראו.

ויום אחד הבחין האדם הקדמון בסלע קטן ולסלע שתי בליטות ארוכות בקיצהו וחריץ שחילק את פני השטח העגלגלים והמחוספסים.
ויתקרב האדם הקדמון אל סלע...
"אל נא תירא יצור עירום" אמר חרפונב
והאדם הקדמון אשר אינו יודע לפרש את המידע שקיבל התמלא יראת כבוד.
אין הוא יודע מה פשר הקולות ששמע מן הסלע.
אין הוא יודע מה הוא הדבר שראה.
אין הוא יודע האם הוא חי.
ואין הוא יודע יודע מה קורה בחייו אחרי שראה את חרפונב.
וילך האדם הקדמון אל ביתו ויעביר את הידע שאינו יודע לשאר בני האדם הקדמונים.
ויחשוב חרפונב לעצמו "אלה הם אינם בני האדם אשר מחפשים את האושר, תקשורתם היא בסיסית ויודעים הם כיצד לשרוד"
וימשיך חרפונב לישון כי טוב.

Friday, July 15, 2011

הבשורה ב

ומסעות חרפונב במרחבי היקום הוליכו אותו מאה ושישים מליון שנים אחורה בספירת שנות כדור הארץ.
נחת בשלום על הארץ ויפגוש לטאה גדולה, ויאמר חרפונב אל הלטאה "אני הוא חרפונב, יצאתי מפניו של האיש הגדול אשר איבד כל תיקווה לאנושות"
הלטאה הגדולה רכנה אל חרפונב ותאמר "המפ"
ויאמר חרפונב הלטאה "כנראה שחזרתי אחורה בזמן, לכי לך לטאה ענקית ותרעי בשדות. תלחכי אשב ותתענגי על הארץ
שאני מוסר לך. לכי לך ואני מבטיח לך שחייך יהפכו להערצה"
ותסתכל הלטאה אל חרפונב ותאמר "המפ"
והלטאה הרימה את ראשה ותסתכל אל הארץ אשר הבטיח לה חרפונב ולפתע מכל מיני העולם נגלו לעיניה; עשב ירוק עצי פרי ומים.
ואושר גדול מילא את לב הלטאה ונעלמה אל האופק המבטיח.
וחרפונב נשאר במקום זה ממתין לבני האדם ויהפוך את עצמו לאבן הארץ וישן.

Tuesday, July 12, 2011

הבשורה א

וחרפונב יצא מפניו של האיש הגדול אשר מרחף ביקום
ויאמר חרפונב אל האיש הגדול: "שתקת מספיק שנים, איני יכול לחכות עוד
בני האדם מחפשים את האושר. בני האדם מאמינים שאם הם יאמינו בכל כוחם
יגיע המאור. בני האדם מאמינים שאם הם יאמינו באמונה גדולה ישתנה העולם.
בני האדם מאמינים באמת אחת ויחידה, אשר כל אדם הינו האמת.
בני האדם נלחמים רוצחים ואונסים על אמת זאת והאושר אינו בא.
שתקת מספיק איש גדול ואני יוצא ממך בשקט וברוך
אני אנוח לי ביחד עם בני האדם ואתן להם לגלות את האושר דרכי.
אני אראה אותם ללא לאום וללא דת בני אדם יוצרי הזמן"
וישתחרר חרפונב מפניו של האיש הגדול אשר נשאר אילם ועיוור למראה העולם
מתרחק לו אט אט וחרפונב שט לו בחלל היקום אל כיוון בני האדם

Monday, July 11, 2011

Monday, July 4, 2011

Nirvana

the waves are coming towards me
and fade away to the sandy beach
reflextion of dark blue to orange
is seen on the glossy sand

Elevated robot

When I am going
High in the sky.

I point my finger
higher

Pass my antenna

I know i am a
machine

a...

Robot...

build out of

metal and silicon
wires and plastic

the electricity
is my blood

and the battery
is my heart

I can calculate trillion
of equations
in a second

but even I
need to find
my hole in the sky