Friday, July 15, 2011

הבשורה ב

ומסעות חרפונב במרחבי היקום הוליכו אותו מאה ושישים מליון שנים אחורה בספירת שנות כדור הארץ.
נחת בשלום על הארץ ויפגוש לטאה גדולה, ויאמר חרפונב אל הלטאה "אני הוא חרפונב, יצאתי מפניו של האיש הגדול אשר איבד כל תיקווה לאנושות"
הלטאה הגדולה רכנה אל חרפונב ותאמר "המפ"
ויאמר חרפונב הלטאה "כנראה שחזרתי אחורה בזמן, לכי לך לטאה ענקית ותרעי בשדות. תלחכי אשב ותתענגי על הארץ
שאני מוסר לך. לכי לך ואני מבטיח לך שחייך יהפכו להערצה"
ותסתכל הלטאה אל חרפונב ותאמר "המפ"
והלטאה הרימה את ראשה ותסתכל אל הארץ אשר הבטיח לה חרפונב ולפתע מכל מיני העולם נגלו לעיניה; עשב ירוק עצי פרי ומים.
ואושר גדול מילא את לב הלטאה ונעלמה אל האופק המבטיח.
וחרפונב נשאר במקום זה ממתין לבני האדם ויהפוך את עצמו לאבן הארץ וישן.

No comments: