Tuesday, July 12, 2011

הבשורה א

וחרפונב יצא מפניו של האיש הגדול אשר מרחף ביקום
ויאמר חרפונב אל האיש הגדול: "שתקת מספיק שנים, איני יכול לחכות עוד
בני האדם מחפשים את האושר. בני האדם מאמינים שאם הם יאמינו בכל כוחם
יגיע המאור. בני האדם מאמינים שאם הם יאמינו באמונה גדולה ישתנה העולם.
בני האדם מאמינים באמת אחת ויחידה, אשר כל אדם הינו האמת.
בני האדם נלחמים רוצחים ואונסים על אמת זאת והאושר אינו בא.
שתקת מספיק איש גדול ואני יוצא ממך בשקט וברוך
אני אנוח לי ביחד עם בני האדם ואתן להם לגלות את האושר דרכי.
אני אראה אותם ללא לאום וללא דת בני אדם יוצרי הזמן"
וישתחרר חרפונב מפניו של האיש הגדול אשר נשאר אילם ועיוור למראה העולם
מתרחק לו אט אט וחרפונב שט לו בחלל היקום אל כיוון בני האדם

No comments: